Föreskrifter uppdateras

Revideringen av Sjöfartsverkets arbets­miljö­föreskrifter, 2005:23, är klar. Områden som berörs är föreskriften om arbetsmiljö till sjöss liksom kapitlen om belysning, buller, kylanläggningar, minder­åriga, yrkesmässig exponering samt ventilation. De reviderade föreskrifterna kommer att träda i kraft den första januari 2010.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Revideringen av Sjöfartsverkets arbets­miljö­föreskrifter, 2005:23, är klar. Områden som berörs är föreskriften om arbetsmiljö till sjöss liksom kapitlen om belysning, buller, kylanläggningar, minder­åriga, yrkesmässig exponering samt ventilation. De reviderade föreskrifterna kommer att träda i kraft den första januari 2010.

Transportstyrelsen

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook