Förödande förväxling av reglage

Befälhavaren gick upp till bryggan för att stänga av dieseltillförseln men råkade blanda ihop avstängningen med utlösning av CO2. Inspektören insåg att något var på tok då CO2-larmet ljöd och hann ta sig ut ur maskinrummet i tid.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid en inspektion av en fiskebåt skulle funktionen av snabbavstängningarna för bränslet till huvudmaskinen kontrolleras. Befälhavaren gick upp till bryggan för att stänga av dieseltillförseln men råkade blanda ihop avstängningen med utlösning av CO2. Inspektören insåg att något var på tok då CO2-larmet ljöd och hann ta sig ut ur maskinrummet i tid. Situationen kunde dock ha blivit livsfarlig eftersom CO2 tränger undan syre med kvävningsrisk som följd.

Inspektionen gjordes tätt efter en fiskeresa, och man kan förutsätta att befälhavaren var trött. Forskning visar att en av riskerna med trötthet är att den påverkar utan att man behöver vara medveten om det. Sänkt prestationsförmåga kan i sin tur leda till operativa risker.

På större fartyg är det krav på att CO2-utlösning måste ha två handgrepp för att utlösas. Detta minskar risken för misstag, men utesluter inte att man ”tänker fel”.

SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook