Forskning: Starka personalgrupper kan mobba chefer

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Drygt tre procent av cheferna i en stor enkätundersökning svarade att de utsatts för mobbning. Enkönade arbetsplatser, starka personalgrupper och omorganiseringar ökar risken för chefsmobbning.

En omfattande enkätundersökning med 18 000 chefer från olika branscher och arbetsplatser visade att 3,2 procent av deltagarna hade utsatts för mobbning. För att räknas som mobbning skulle den kränk-ande behandlingen ha varit upprepad och pågått under minst ett halvår. Det här skriver arbetsmiljösajten suntarbetsliv.se. Nu har forskare vid Karolinska institutet följt upp svaren i enkätstudien genom djupintervjuer med 22 chefer som blivit mobbade på jobbet. Resultaten visar att risken att bli utsatt för mobbning är störst för den som är ny på tjänsten eller som just kommit tillbaka från föräldraledighet eller sjukskrivning. Risken var också större om man var manlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats eller vice versa. Även starka personalgrupper ökar risken för chefsmobbning där det ibland finns informella ledare som kan uppleva sina roller som hotade. Det händer också att mobbningen startade i samband med en omorganisation där personalens ilska och frustration vändes mot chefen och utvecklades till mobbning.

Från subtila signaler till skrik och hot

Till en början var mobbningen ofta subtil, skriver suntarbetsliv.se vidare. Medarbetare kunde strunta i möten, låta bli att utföra arbetsuppgifter eller undanhålla information. Det uppstod mer och mer skitsnack som sedan kunde eskalera och bli mer synligt och aggressivt i form av hot och skrik. Majoriteten av de mobbade cheferna fick inget stöd, vare sig från den egna chefen eller HR-avdelningen. Studien ingår i forskningsprojektet Chefer i Skottlinjen (2015 till 2019) som leds av docent Christina Björklund vid Karolinska institutet.

Så kan arbetsgivaren förhindra mobbning:

  • Ta tag i problemen direkt. Det kommer inte att lösa sig av sig själv. 
  • När människor själva får bestämma vad som gäller kan vissa negativa beteenden frodas.
  • För att förhindra att skapa utrymme för det beteendet måste organisationen ar- beta med konkreta värderingar, strukturer och riktlinjer för arbetsplatsen.
  • Det ska finnas en plan för hur man ska agera och ta hand om utsatta.

Källa Dagens nyheter, med utgångspunkt i studien Chefer i skottlinjen.

Linda Sundgren, text

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook