Frågor och svar om sexuella trakasserier

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vad är sexuella trakasserier?
Enligt diskrimineringslagen är sexuella trakasserier ord, kommentarer, närgångna blickar, ovälkomna komplimanger, anspelningar eller handlingar av sexuell natur. Det är den utsattes egen upplevelse som avgör om det handlar om sexuella trakasserier eller inte.

Vart går gränsen?
Den som kränker måste förstå att beteendet är oönskat och hur det upplevs för att ett beteende ska räknas som sexuella trakasserier. Därför måste den utsatte säga ifrån, antingen personligen eller via skyddsombud, en kollega eller chefen. Det går också bra att mejla eller skriva brev.

Vad ska arbetsgivaren göra?
Om arbetsgivaren får kännedom om att sexuella trakasserier förekommer är denne skyldig att göra en utredning om det inträffade. Visar utredningen att det handlar om trakasserier är arbetsgivaren skyldig att vidta tillräckliga åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Hur ska trakasserierna stoppas?
Vad som behöver göras ska bedömas från fall till fall, men i första skedet kan det handla om en tillsägelse. Därefter varning, omplacering eller, som sista utväg, uppsägning av den som trakasserar.

Vad gör man om chefen är den som kränker?
Då kan den utsatte vända sig till ett skyddsombud, en högre chef eller gå direkt till Diskrimineringsombuds- mannen. Den som är med i facket kan även vända sig till sitt närmaste ombud för stöd och hjälp.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen.
Läs mer om sexuella trakasserier och kränkningar i arbetslivet på www.do.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook