Från Insjö

Nytt i Insjö hösten 2008.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I Insjö finns elva rapporter om FRB (fast rescue-boats, snabba beredskapsbåtar). Av dessa beror fem på maskinproblem. Flera kan kategoriseras som dålig tillsyn och underhåll, som den vars motorrum var vattenfyllt på grund av undermålig packning, och flera andra som bl a behövde byta bränslefilter. Ett par andra hade problem med manövreringen (på en brast en styrlina till skopan så att båten inte kunde backa, en annan var svår att styra).

Tre händelser i samband med sjösättning kan betecknas som allvarliga. I ett fall föll båten ner i vattnet då den hakade fast i gummilisterna den vilade på. Det uppstod slack i vajern och kroken hoppade ur. Tre man fanns ombord. En hoppade tillbaka till fartyget, den andre blev hängande i sin säkerhetslina medan den tredje valde att koppla loss denna och hoppa i vattnet. Kroken har sedan bytts ut mot en säkrare modell.

De två andra händelserna skedde då båten sjösattes medan fartyget gjorde fart. I det ena fallet fick man inte loss sprinten till kroken innan fånglinan höggs ur. Båten skar och släpades med fartyget på tvären tills framfarten kunde stoppas från bryggan. I det andra fallet kom en förbindelselina mellan kroken och fånglinan att fastna i båten efter uthuggningen. Båten släpades med och kantrade. Båda dessa händelser har lett till att båten åtminstone delvis vattenfylldes.

Insjö: 2144, 1343, 751, 2168, 941, 59, 1838, 628, 1835, 1234, 1926, www.insjo.org

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook