Gemensamma krafter för starkare sjöfartsforskning

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Med gemensamma krafter ska nya Lighthouse stärka svensk sjöfartsforskning. En av deltagarna är Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som verkar för att frågor som rör sjömännens arbetsmiljö inte glöms bort.

Vid årsskiftet sjösattes nya Lighthouse. Till skillnad från föregångaren som hade en tydlig västsvensk tyngdpunkt är den uppdaterade versionen en nationell plattform med representanter för lärosäten och organisationer runt om i landet. En viktig uppgift för den nya konstellationen är att inom ramen för den så kallade programkommittén ringa in de områden som är i störst behov av forskning och utveckling. Sjömanshusstiftelsens kanslichef, Christer Nordling, är en av deltagarna.

Påverka regelverk
– Mycket handlar om teknik och miljö, men jag driver på för att också sjömänn-ens arbetsmiljö och säkerhet ska finnas med. Jag har fått ganska bra gehör hittills och i det övergripande ramverket är de här frågorna tydligt med, säger han.
Sjömanshusstiftelsen har under många år bidragit till utbildning och forskning som syftar till att förbättra förhållandena till sjöss. Att man nu ingår i ett större sammanhang tillsammans med andra aktörer hoppas Christer Nordling ska leda till mer samordnade insatser.
– Som enskild liten aktör är det svårt att skaffa sig överblick och göra kvalificerade bedömningar av vilka forskningsprojekt som är mest värda att satsa på. Genom programkommittén hoppas vi att de pengar vi bidrar med ska användas där de bäst behövs, säger Christer Nordling.
En viktig fråga för Sjömanshusstiftelsen är att de resultat forskningsprojekten mynnar ut i också ska påverka de regelverk som styr arbetsmiljö och säkerhet ombord. Även ur den aspekten tror Christer Nordling att nya Lighthouse kan få betydelse.
– Kanske kan vi gemensamt få en starkare röst och påverka dem som utformar reglerna, säger han.
Linda Sundgren

Nya Lighthouse

Fyra universitet och fem finansiärer deltar i samarbetet inom nya Lighthouse. Chalmers tekniska högskola, KTH, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Region Västra Götaland, Svensk Sjöfart (tidigare Redareföreningen), Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Sjöfartsverket och Vinnova. På Lighthouse hemsida uppges att ambitionen är att till år 2020 ha en årlig omsättning på 100 miljoner kronor.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook