Grundstötningar, kollsioner och alkohol

Den senaste tiden har grundstötningar i Öresund uppmärksammats
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den senaste tiden har grundstötningar i Öresund uppmärksammats. I samband med det har kombinationen trötthet och sjöfylleri rönt särskilt intresse. Trötthet och fylleri är onekligen ett problem och förekommer i alltför stor utsträckning. De senaste tio åren har sammanlagt 1001 grundstötningar och kollisioner med svenska fartyg eller i Sverige rapporterats till Transportstyrelsen. Av dessa har 37 bekräftats vara kopplade till alkoholförtäring. Eftersom det är svårt att dölja fylleri i samband med en olycka bör mörkertalet vara ganska litet. Resultatet är alltså att ca enbart 3,7 % av alla rapporterade grundstötningar och kollisioner har en konstaterad koppling till alkoholbruk.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook