Hälsoutvecklare som ligger steget före

I höst sjösätter Stena Line en nyutvecklad hälsostrategi utvecklad av rederiets hälsopedagog Lena Pihl.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Lena PIhl

I höst sjösätter Stena Line en nyutvecklad hälsostrategi utvecklad av rederiets hälsopedagog Lena Pihl.
– Vi vill flytta fokus från ohälsa och rehabilitering till att prata friskvård och förebyggande åtgärder, säger hon.

Vid rehabilitering finns lagar och regler som styr insatserna. Något motsvarande för förebyggande friskvårdsarbete finns inte. Det fick Lena Pihl att för något år sedan börja fila på en hälsostrategi för de ombordanställda. I höst är det dags att införa den.
– Det handlar om fokus och struktur. Att lyfta frågan om friskvård, öka medvetenheten kring betydelsen av motion och att hitta verktyg att jobba vidare med, säger hon.
Strategin ska göra det tydligare vilket ansvar var och en har för hälsoarbetet, från rederiledning till enskilda medarbetare. För att lyckas måste hälsoarbetet integreras i organisationens övriga verksamhet på ett naturligt sätt; det är ett långsiktigt arbete, ingen quick fix, säger Lena.
– Arbetsgivaren ska främja och uppmuntra till en god hälsoutveckling och skapa förutsättningar för att träna. Sedan är det upp till var och en att ta sitt ansvar och verkligen göra det. Det handlar om ett samspel där alla har ett ansvar.
Som exempel på insatser som kan bli aktuella när strategin sjösätts nämner hon utbildning av chefer, informationskampanjer till anställda och motivationshöjande aktiviteter. I samband med lanseringen kommer man även att dra igång ett projekt på temat förändring och regelbunden motion.
– Man ska göra en aktivitet två gånger i veckan i minst 30 minuter. Efter tre månader kommer alla som varit med att få en riktigt fin belöning på temat hälsa. Sen kör vi ytterligare tre månader med en ny belöning och så fortsätter vi under ett år.

Lena Pihl
Ålder: 45
Familj: Sambo och två pojkar, Carl 10 och Alvin 3
Bor: Ytterby två mil norr om Göteborg
Tjänst: Hälsoutvecklare hos Stena Line
Bakgrund: 1996 Cateringföreståndare på Stena Carisma. 2001 började hon arbeta på rederikontoret iland.
Arbetsmiljötips: Gå till dig själv och bli medveten om vilken stor del du själv har i att skapa en god arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö!

Baserat på forskning
Att man valt tremånadersintervall och halvtimmeslånga träningspass är ingen slump.
– Forskning visar att man behöver träna i 30 minuter för att komma upp i puls och för att få långsiktigt resultat. Man vet också att det tar cirka tolv veckor innan en förändring blivit en vana, säger Lena.
Lena kom till Stena Line 1996 som cateringföreståndare på höghastighetsfärjan Carisma. Fem år senare började hon på rederikontoret med ansvar för bland annat hälsofrågor. Sedan dess har hon utbildat sig till diplomerad stress- och friskvårdsterapeut samt certifierad coach. Hon säger att hon alltid motionerat i olika former och redan som ombordanställd försökte hon uppmuntra kollegorna till ett sundare liv.
– Jag körde morgonjumpa innan vi började jobba. Det var ett enkelt pass som inte krävde något ombyte, men som värmde upp kroppen och gjorde att man orkade med dagen och minskade risken för skador. Regelbunden träning är särskilt viktigt på avdelningar med högt tempo och tunga lyft.
Och åren till sjöss har hon fortfarande nytta av.
– Jag vet vilka förutsättningar de har ombord och det är viktigt att de aktiviteter vi erbjuder fungerar i deras vardag. Men jag vågar nog sticka ut hakan och säga att alla har tid att träna, det handlar om individens insikt och prioriteringar. Stena Line genomför en årlig medarbetarundersökning. Den ska kompletteras med en hälsoscreening för en nulägesanalys. Det handlar om att stärka det friska men också att fånga upp och stödja medarbetare med en ohälsosam livsstil.
– Utifrån screeningresultaten kan vi sätta in mer riktade insatser. Generellt är man redan väldigt duktiga på att motionera på båtarna, men jag hoppas att vi ska kunna fånga upp ännu fler.
Traditionell friskvård har främst handlat om rehabilitering. Men Lena säger att hon tidigt såg fördelar med att lägga mer resurser på förebyggande åtgärder; både för den enskilde medarbetaren och för rederiet.
– Fler företag har börjat inse att det är med förebyggande insatser, innan folk sjukskriver sig, man kan göra de stora vinsterna. Ombord är de generellt positiva till de hälsoinsatser vi gör. Strategin ger extra tyngd åt de här frågorna och visar att rederiet tar det på allvar. Det är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook