Handbok för bättre arbetsmiljö̈

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

ceciliaFör att minska risken för olyckor och ohälsa ombord är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön redan vid planeringen av en ny- eller ombyggnad. I det skedet är det lättast att påverka utformningen, när fartyget väl är byggt kan det vara både svårt och dyrt att göra ändringar. Men det är inte alltid så enkelt att bedöma hur en färdig arbetsmiljö kommer att te sig genom att enbart titta på ritningar. Därför har jag tillsammans med Anna-Lisa Osvalder, professor i människa-maskinsystem vid Chalmers tekniska högskola, tagit fram en metodhandbok för granskning av ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Syftet är att underlätta en systematisk granskning med fokus på de arbetsuppgifter som ska utföras. Handboken ger också tips på hur man kan bygga enkla skalmodeller för att lättare kunna uppskatta utrymme och avstånd. Metoden ställer inga särskilda krav på förkunskaper och kan användas av skyddsombud
eller annan ombordpersonal. Även personer som på olika sätt deltar i arbetet med att utforma arbetsplatser ombord kan ha nytta av den, till exempel fartygskonstruktörer, inspektörer från rederier, klassificeringsbolag och myndigheter. Metoden har till stor del utvecklats med hjälp av sjömän och deltagare vid SEKO sjöfolks skyddsombudsutbildningar med finansiering av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Handboken finns fritt tillgänglig på vår hemsida här. Har du några frågor om handboken får du gärna kontakta mig på cecilia@soteria.se
Cecilia Österman/ Linnéuniversitet i Kalmar

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook