HR-chef med hjärtat i rederiet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1.10Transatlantic har genomgått stora förändringar. Rederiets HR-chef, Britta Stolt, säger att hon under hela transformeringen hållit fast vid bolagets generösa personalpolitik. Nu verkar man vara på väg ut ur krisen med personalhälsan i behåll.  

Som så många andra inom sjöfarten drabbades Transatlantic hårt när finanskrisen slog till 2008. Bolaget var inne i en expansiv fas med övertaganden och nybeställningar när luften plötsligt gick ur marknaden.

– För att klara oss ur krisen behövde vi gasa och bromsa samtidigt, säger Britta Stolt. Den kommersiella sidan behövde stärkas samtidigt som vi var tvungna att dra ner på annat. Fartyg flaggades ut och 25 sjöbefäl sades upp, men de stora nedskärningarna skedde på landsidan. Kontor lades ner i flera länder och hösten 2011 lämnade man huvudkontoret i Skärhamn och flyttade in till Göteborg. Även HR-avdelningen har krympt och Britta Stolt har själv minskat sin heltidstjänst till 60 procent.

– Att förhandla ner sin egen tjänst var lite märkligt, men det handlar om att göra det som är bäst för företaget, säger hon. Under de turbulenta åren har ett antal verkställande direktörer passerat bolaget och flera chefsnivåer rationaliserats bort. Britta Stolt har med sina 22 år i rederiet  varit den som stått för kontinuitet, historisk förankring liksom värnande om personalen.

– Jag har sett till att vi har behållit den röda tråden och haft en bra personalpolitik. Vi satsar mycket på friskvård, är lyhörda för om någon mår dåligt och erbjuder företagshälsovård och psykolog-kontakt om det behövs, säger hon och fortsätter.

– Min pappa, Folke Patriksson, grund-ade B&N och det medför naturligtvis att jag är superlojal med rederiet. Men det gör ont när man hör någon prata illa om företaget och jag tar det väldigt personligt. När vi lämnade Skärhamn var det många som blev besvikna och jag fick ta emot en del hemska mejl, berättar hon.  Hon säger att det tyvärr var lättare att centralisera verksamheten i Göteborg än i Skärhamn och att beslutet visat sig vara både nödvändigt och rätt. I somras kunde Britta Stolt kalla in personalen till ett möte på kontoret vid Lilla Bommen med ett positivt besked.

– Alla undrade vad det handlade om. De suckade och sa att de inte orkade med fler förändringar. Att då kunna berätta att vi hade gått med vinst för första gången på många år var helt fantastiskt och jag slängde ut Magnumglassar med champagnesmak till alla. Även på personalsidan har det idoga arbetet gett utdelning.

– Vartannat år gör vi friskprofiler genom Previa. När vi gjorde undersökningen förra året blev svaren över förväntan. Trots allt vi hade gått igenom fick vi jättefina värden och för första gången var det ingen på kontoret som rökte. Det enda som stack ut var att många kände sig stressade och det är något vi måste fortsätta att jobba med.  Även de ombordanställda erbjuds att göra frisk-   profiler i samband med att frisk-  intygen förnyas.

– Men det är inte jättemånga som väljer att göra det och vi kan nog bli bättre på att uppmuntra till det. Vi jobbar också ständigt med att förbättra kommunikationen mellan land och sjö. Vi informerar löpande, har befälskonferenser och uppmuntrar alla på kontoret att hålla informationsmöten när de är ute på fartygen, säger Britta Stolt. Rederiet genomför också regelbundna medarbetarundersökningar. Britta Stolt säger att resultaten för landpersonalen 2014 var goda och att även vissa fartyg gett mycket respons. Dock inte alla vilket hon tror beror på problem med internetuppkoppling. Vad gäller rederiets framtid är hon fortsatt optimist.

– Nu måste vi bara komma igång och tjäna mer pengar, men jag tror att det här kommer att gå vägen.

Linda Sundgren

1.12

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook