Hur ser era rutiner för krishantering ombord ut?

Vi frågade runt bland besökarna på SAN-konferensen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi frågade runt bland besökarna på SAN-konferensen.

Gunilla Kjellgren, Crew Chart Ship Management
– Vi har procedurer och rutiner för vår krisberedskap i vår SMS. När det gäller bemötande av personal som blivit direkt utsatt vid en kris så håller vi på att titta på olika alternativ, exempelvis kristerapi. Vid en allvarligare incident skulle vi vid behov ersätta den utsatta individen, dels för att individen kanske själv mår dåligt och inte kan prestera som vanligt och dels kan den drabbade även vara en säkerhetsrisk för den övriga besättningen och miljön.

Helene Pettersson, Wallenius Marine
– Vår human resources-avdelning tar den första kontakten med fartyget. När vi fått en bild av det inträffade beslutar vi om vilka insatser som kan behövas och tillkallar den experthjälp som behövs, främst via företagshälsovården.

Jonas Engström, Wisby Ship Management
– Vi har byggt in krishanteringssystemet i ISM:en där chiefer och befälhavare ingår. Men nu när vi växer är det inte längre en fråga om något kommer att hända utan snarare när det händer och därför tänker vi bygga ut vår krishanteringsplan. Just nu håller vi på att upphandla en kurs i krishantering.

Louise Langely, Broströms
– Det beror väldigt mycket på vad som hänt, men vi ser alltid till att direkt kontakta befälhavaren. Om det hänt något allvarligt åker vi ut till fartyget och pratar med samtliga ombord. Vi erbjuder alltid debriefing men det är inte alltid personalen tycker att det är nödvändigt. Vi är alltid noggranna med att följa upp ärendet med berörd personal.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook