Huvudskyddsombud Catarina Persson

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

4Med rättvisan som drivkraft

Catarina Persson trivs i rollen som huvudskyddsombud, men klimatet ombord har hårdnat och uppdraget blivit allt tyngre att hantera. Nu hoppas hon på bättring med en nybildad arbetsgrupp. 

Catarina Persson, som arbetar i intendenturen på Birka, säger att hon alltid varit rättvisemärkt. Redan som barn leddes hon av en inre önskan om att saker och ting skulle gå rätt till och att alla runtomkring henne skulle må bra. Den drivkraften gjorde också att hon antog rollen som skyddsombud för tre år sedan.

– Man kan vara med och påverka och vi har fått igenom flera förbättringar, som halkfria golv i serveringsgångar och ett ökat samarbete kring långtidssjukskrivna, säger hon när vi ses ombord under ett hamnuppehåll i Stockholm.

De senaste åren har klimatet på fartyget hårdnat, berättar Catarina som började arbeta ombord 2011.  Problemen startade i och med att stor omorganisering första januari 2015 då gamla arbetslag splittrad-es, arbetspassen blev längre och avlösningsdagarna ändrades. Sedan dess har det bara blivit sämre.

– Många mår dåligt och kommer till mig och vill prata. De sliter ut sig och det är inte alla som känner sig bekväma med de nya gruppindelningarna.

Missnöjet visar sig även i sjukstatistiken.

– I augusti hade vi alarmerande höga sjukskrivningstal, säger Catarina. Främst handlar det om problem i rörelseorgan och psykosociala diagnoser. Det här är en ohälsosam arbetsplats just nu.

Sjukskrivningarna leder också till ett stort behov av vikarier.

– Det är bra med nytt folk men när det kommer väldigt många nya ökar belastningen på den ordinarie personalen. Vi är redan underbemannade vilket gör att vi måste vara supereffektiva i intendenturen, men det kan man inte begära att den som är ny ska vara.

Eftersom det vark-en gjordes någon konsekvensanalys eller riskbedömning inför omorganiseringen, lämnade skyddsombuden in en anmälan om brister i arbetsmiljön (en så kallad 66a) till Transportstyrelsen. Myndigheten gav ombuden rätt. Det gjorde även förvaltningsrätten efter att rederiet överklagat beslutet. Ändå har det inte hänt någonting, säger Catarina.

– Men det måste bli en förändring. Förutom personligt lidandet kostar det rederiet en väldig massa pengar med alla sjukskrivingar och när personalen mår dåligt kommer det i slutändan att gå ut över servic-en ombord.

Kartläggning av ergonomin

Omfattande problem till trots, tror Catharina Persson att det går att vända runt skutan. Ett första steg togs i början av sommaren då två ergonomer var ombord och kartlade sådant som tunga lyft, vridningar och arbetshöjder. Deras rapport ska nu tas omhand av rederiet tillsammans med ergonomteamet och skyddsombuden. Man har även tillsatt en arbetsgrupp ombord som ska verka under namnet Den goda arbetsplatsen. Den består av samtliga avdelningschefer med respektive skyddsombud samt fartygets sjuksköterskor och förtroendevalda.

– Vi måste börja tänka i ett vi-perspektiv där besättningen och rederiet arbetar med varandra, inte mot, säger Catharina. Alla vi som jobbar här ombord vill ju göra ett bra arbete och att det ska gå bra för rederiet.

Linda Sundgren

4_1

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook