”I kriser som denna är det lätt att glömma bort det löpande arbetsmiljöarbetet”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Coronapandemin slog till med full styrka tidigare i våras och som följd av detta har väldigt många sjömän varslats och sagts upp eller korttidspermitterats. Frågorna är många: Kommer jag kunna behålla mitt arbete? Hur drabbas min ekonomi när jag permitteras? Kommer jag att träffa mina kollegor på min arbetsplats igen? I kriser som denna är det lätt att glömma bort det löpande arbetsmiljöarbetet och i det tysta frodas ofta den psykiska ohälsan.

Om man tidigt gjort sin läxa och genomfört riskbedömningar och upprättat rutiner för likande scenarion har man ett bra försprång, annars är det hög tid att börja nu. Förutom den direkta smittrisken med covid-19 är det en mängd andra riskfaktorer som behöver omhändertas. Som exempelvis hur pågående rehabiliteringar ska hanteras. Eller hur anställda som saknar ett socialt skyddsnät påverkas av att vara hemma länge. För de uppsagda arbetstagarna kan det handla om stress på grund av ovissheten inför framtiden. I vissa familjer förlorar man kanske hela sin inkomst och alla har inte rätt till en inkomstbaserad a-kassa.

Redarna erbjuder ofta hjälp för anställda som mår dåligt via företagshälsovården. Till det kan arbetsförmedlingen och trygghetsfonden bidra med stöd till uppsagda som behöver ställa om. I dessa tider kan det också vara svårare att upptäcka om anställda mår dåligt eftersom man inte naturligt vistas på sin arbetsplats. Då behövs sannolikt mer aktiva uppsökande åtgärder från arbetsgivarnas sida. Kanske kan man bjuda in till ett frukostmöte över video eller telefon och berätta hur läget ser ut och vilka åtgärder och stödresurser som finns att tillgå. Arbetsgivaren eller chefen kanske bör hålla regelbunden kontakt med de anställda och stämma av hur de mår och hur vardagen ser ut. Det kan också vara bra att ha kortare webutbildningar eller göra undersökningar om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Trots att man är permitterad kan man använda kvarvarande arbetstid till vidareutbildning inom exempelvis arbetsmiljöområdet.

Sannolikt uppdagas detta först när den anställde ska tillbaka till arbetet. Även här är det bra vara vaksam och sätta in stödresurser snabbt så att anställda kan få rehabilitering och vård.

På respektive facklig organisations hemsida finns väldigt mycket information just nu om vad som gäller för sjömän i dessa tider så där kan det vara bra att gå in och kika där.

Pelle Andersson/ombudsman Seko Sjöfolk

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook