Icke godkända elprodukter kan orsaka allvarliga problem ombord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På ett fartyg kan en felaktig elinstallation eller montering av icke godkänd elektronisk utrustning få ödesdigra konsekvenser. Transportstyrelsen planerar att ta fram ett regelverk för kontroll av de landbas-erade elföretag som utför elarbeten till sjöss, något som idag saknas.

– För seriösa företag som har erfarenhet av fartyg är det här inga problem, de klarar det ändå genom att utföra sina arbeten i enlighet med gällande IEC-standarder och existerande regelverk. Men de oseriösa och hemmafixarna är ett bekymmer och konsekvenserna kan bli allvarliga, säger Saeed Mohebbi som arbetar med elsäkerhetsfrågor på Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen hade som önskemål att elföretag som utför elarbeten ombord på fartyg skulle omfattas av de regler som gäller på land, men så blev det inte i den nya ellagen. Uppgiften ska istället skötas av Transportstyrelsen som nu planerar att ta fram föreskrifter för uppdraget, ett arbete som Saeed Mohebbi räknar med kommer ta mellan ett och två år. Han talar om två olika typer av elrelaterade problem inom sjöfarten: Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elsäkerhet. EMC handlar om utrustning som genom elektromagnetisk strålning kan störa annan elektronisk apparatur ombord. Felaktigt installerad eller icke godkända komponenter riskerar att slå ut vital utrustning som styrsystem, radar eller kommunikationsenheter.
– Vi har fått in rapporter från fartyg där utrustning börjat skena eller radioapparater slagits ut. Befinner man sig då i en hårt trafikerad farled eller annat känsligt område är risken för en olycka stor, säger Saeed Mohebbi.
För att undvika den här sortens problem avråder Saeed Mohebbi från att handla elektronisk utrustning som inte är klassad och godkänd enligt EU-standard eller CE-märkning. Det gäller allt från vanlig belysning till mer avancerade produkter.

Undvik billig näthandel
– Handla inte i lågprisbutiker eller billigt från utländska sidor på nätet. Produkterna kan fungera alldeles utmärkt samtidigt som de orsakar EMC problem. Eller så ställer de till det när de börjar gå sönder och sådant kan vara mycket svårt att felsöka.
Det är även viktigt att följa de rekommendationer som finns om skydd av ljuskällor och annan utrustning ombord som kan orsaka gnistbildning, påpekar Saeed Mohebbi. Framför allt gäller det i utrymmen och omgivningar med farlig eller explosiv atmosfär, såsom färgförråd, batterirum och vissa lastrum.
– Det är mycket viktigt att el-utrustningen har rätt kapslingsklass som följer transportstyrelsens rekommendationer om IP-klassning av elutrustning. På tankfartyg är riskerna med farliga atmosfärer antagligen som allra störst, men brand och explosionsrisk förekommer på alla sorters fartyg, säger han.
Vid elinstallationer är det också viktigt att använda rätt kablar och göra korrekta dragningar. Batteri-kablar som belastas med stora strömmar måste hållas isär och skyddas mot mekanisk åverkan så att risken att man råkar slå i dem eller trampa på dem minimeras.
– Det finns ett hundratal standarder att följa vid elinstallationer till sjöss och det är väldigt viktigt att man gör det. Det är upp till rederiet och befälhavaren att säkerställa att den som utför eljobb ombord är behörig och vet vad som gäller till sjöss, säger Saeed Mohebbi.

Linda Sundgren

Mer att läsa
Standarder:
www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Fartygskonstruktion/Standarder-/
Elsäkerhet och EMC:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fartyg/Fartygskonstruktion/Elinstallationer/
http://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/vi-arbetar-med/tillsyn-och-marknadskontroll/EMC/
Nya riktlinjer för batteridrivna fartyg samt laddning av elbilar ombord:
www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/Publikationer/Sjofartspublikationer/fartyg/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook