Indonesien anammar MLC

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den tolfte juni ratificerade Indonesien ILO:s arbetsmiljökonvention (MLC). Därmed har 83 länder anslutit sig till konventionen som reglerar en lägsta nivå för levnadsstandard ombord och villkor för sjömän. Cirka 150 000 indonesiska sjömän jobbar på fartyg världen över och landet har en inhemsk flotta på 15 miljoner grosston.

(ITF)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook