Innemiljön på fartyg undersöks

I vinter startar ett treårigt forskningsprojekt för att undersöka hur det står till med innemiljön på svenska fartyg.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I vinter startar ett treårigt forskningsprojekt för att undersöka hur det står till med innemiljön på svenska fartyg. Omfattande mätningar kommer att göras på isbrytaren Oden för att ta reda på vilka kemiska och bakteriella föroreningar som finns i luften. Mätningar planeras i samtliga utrymmen och omfattar såväl arbetsställen som bostadsdelar. Resultaten ska sedan användas för att utveckla enkla instrument för mätning och övervakning av innemiljön ombord. Projektet leds av innemiljöforskare Sarka Langer på IVL Svenska miljöinstitutet. San deltar i projektets referensgrupp.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook