Intendenturpersonalens arbetsmiljö

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En fråga som varit på tapeten i många år är den tilltagande stressen bland intendenturpersonalen. Tempot ökar och sjukskrivningarna likaså. Samtidigt har vi ett växande problem med Försäkringskassan som slutar att betala ut sjukpenning till dom sjuka med hänvisning till att dom kan ta arbete någon annanstans. Var dessa jobb skulle finnas berättar dom dock inte. Den här utvecklingen slår hårt mot enskilda anställda och oroar naturligtvis både arbetsgivare och fackföreningar.

I ett pågående forskningsprojekt försöker man få fram mer kunskap om hur situationen verkligen ser ut och komma med förslag på vilka åtgärder som bör vidtas. Projektet heter Intendenturpersonalens arbetsmiljö och finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Man är nu inne i slutfasen där projektledarna bjudit in till en workshop. Syftet är att ge dom som till vardags arbetar med dessa frågor möjlighet att aktivt bidra till projektet och föreslå åtgärder för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar ombord. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Försäkringskassan under ledning av tre mycket erfarna och kunniga personer. Forskare Cecilia Österman arbetar på Svenska miljöinstitutet, IVL. Hon har lång erfarenhet av sjöfarten, både som sjöbefäl och som lärare och forskare på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Carl Hult är docent på Sjöfartshögskolan i Kalmar och har under många år ägnat sig åt sjöfartsforskning. Mats Lindblad är tidigare chef på Försäkringskassans sjöfartskontor och arbetar nu som sektionschef på Arbetsförmedlingen. Är det några som har den kompetens och kunskapen som krävs för att hjälpa till att reda ut den besvärliga situation vi befinner oss i så är det just denna trio. Och det är därför jag tillåter mig att fortsätta vara optimist, trots de stora utmaningar vi nu står inför.

Karl-Arne Johansson

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook