Internationell undersökning inom däck och maskin

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

The Swedish club academy i Göteborg har startat en kartläggning av attityder hos ombordanställda. Projektets initiativtagare, Martin Hernqvist, berättar att det handlar om att ringa in och öka med- vetenheten kring tre områden: säkerhet, effektivitet och arbetstillfredsställelse.
– Attityder handlar om folks tankar och det styr i sin tur hur vi beter oss. Om vi får veta hur de som arbetar ombord ser på sitt arbete och sin omgivning kan vi också sätta in rätt åtgärder för att åstadkomma förbättringar, säger han.
Projektet, kallat Maritime attitude survey (MAS), riktar sig främst till manskap och befäl inom däck och maskin. Genom anonyma, webbaserade enkäter lämnas svaren direkt till Swedish club för sammanställning. Frågorna rör allt från inställningen till kvinnor ombord till kulturella skillnader och safety management. – Vi har sagt att flera tusen sjömän ska ingå i undersökningen. Om det blir 2 000 eller över 10 000 vet vi inte i dagsläget, men alla som vill vara med är välkomna. Vi vill ha ett så brett underlag som möjligt för att få trovärdiga resultat, säger Martin Hernqvist. För mer information eller deltagande kontakta Martin Hernqvist: 031-638 420,
0706-313 299 eller martin.hernqvist@tscacademy.com

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook