Intressanta iakttagelser efter brand

Vid en maskinrumsbrand på en färja nyligen har ett flertal intressanta iakttagelser gjorts. Branden uppstod då ett bränslerör, ledande till en manometer, brast och bränsleolja sprutade på en närstående turbin.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid en maskinrumsbrand på en färja nyligen har ett flertal intressanta iakttagelser gjorts. Branden uppstod då ett bränslerör, ledande till en manometer, brast och bränsleolja sprutade på en närstående turbin. Fartyget hade ett antal huvud­maskiner i samma rum.

För att släcka skulle fartygs­ingenjören aktivera punktbrandskyddet, vilket omfattade samtliga maskiner. Han hann emellertid inte göra detta innan kontrollrummet blev så rökfyllt att man blev tvungen att lämna det.
Branden släcktes så småningom med CO2 trots att flera problem uppstod på vägen, framför allt avseende strömförsörjningen av pumpar och annat.

Följande erfarenheter kan redan nu göras:

  • Det finns anledning att fundera på indelning av punktskyddet. Hade detta varit fördelat i mindre sektioner, t ex till varje enskild huvudmaskin, hade det sannolikt varit lättare att hantera situationen. Ett väl fungerande punktskydd är ett bra skydd mot större skador. Är utlösningen manuell måste den utgöra en väl inarbetad rutin.
  • Uppenbarligen fanns det otäta genomföringar i skott och dörrar mellan maskinrum och kontrollrum eftersom det läckte in brandrök. Det tycks vara vanligt att genomföringar inte görs tillräckligt täta. Detta medför betydande risker, oavsett om det ska vara brandsektionerat eller inte.
  • Röret till manometern var inte original. Det hade drabbats av utmattning, sannolikt på grund av att man byggt in spänningar vid monteringen. Detta kan också ha förvärrats eller uppstått genom att någon stått eller klättrat på röret.
  • Värmeskyddet eller isoleringen av maskinerna har inte varit tillräckligt effektivt. Det finns anledning att påpeka vikten av att detta skydd monteras tillbaka efter underhållsarbete och att brister, som att isoleringen smutsas ned eller skadas, åtgärdas.
  • För att ha kontroll över elförsörjningen rekommenderas fullskaletest. Endast då har man en rimlig chans att finna bristerna i systemet.

SFu dnr 06.05.02 2009-832

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook