Kampanj vid hamnstatskontroll

ParisMoU (huvudsakligen länder i Europa och Kanada) har genomfört en inspektionskampanj under tre månader. Tolv frågor med utgångspunkt i navigationssäkerhet ställdes.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

ParisMoU (huvudsakligen länder i Europa och Kanada) har genomfört en inspektionskampanj under tre månader. Tolv frågor med utgångspunkt i navigationssäkerhet ställdes.

Sammanlagt utfördes nästan 6.000 kontroller som resulterade i 81 nyttjandeförbud relaterade till kampanjens frågor och 1.872 brister registrerades. Dessa var (i fallande skala):
• Brister på sjökort och publikationer.
• Siktbegränsande däckslast.
• Inte fungerande navigationsutrustning.

Särskilt anmärkningsvärt är den höga andelen siktbegränsande däckslast och navigationsutrustning som inte fungerade.

SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook