Känslig utrustning störs trots UPS

utrustningTill Insjö/Foresea har det rapporterats ett antal händelser där känslig elektronisk utrustning råkat ut för driftstörningar. Ibland som följdeffekt av en black out och vid ett par tillfällen har UPS:er (Uninterruptible Power Supply – elektrisk apparat som tar hand om störningar i kraftförsörjningen, till exempel frekvensförändringar eller strömavbrott) inte fungerat. I ett fartyg finns många viktiga instrument som är känsliga för förändringar i strömförsörjning. I vissa fall kan de ta lång tid att starta upp igen om de faller ur eller stängs av.
Transportstyrelsen finner anledning att kommentera enligt följande.
• UPS:er kräver frekventa tester och regelbundet underhåll. En del larmar inte då batterierna tar slut.
• Om en UPS slutar att fungera bör man lätt kunna göra en förbi-koppling.
• UPS:er finns av olika kvalitet. En del är avsedda för kontorsbruk, andra för industriellt eller marint bruk. Man bör överväga vilken kvalitet man vill ha.
• Om en UPS överbelastas kan den orsaka störningar på ansluten utrustning. Vid underhåll bör man kontrollera att kapaciteten inte överskrids, speciellt om installationen har stickproppsanslutningar.
• Om en UPS används för navigations- och säkerhetsutrustning bör den vara monterad och uppfylla el- och miljömässig standard som inte är lägre än den anslutna utrustningen.
Insjö/ForeSea id 1370, 1451, 1585, 1773, 2111, 2515

Drivs av Breakwater Publishing