Känslig utrustning störs trots UPS

Till Insjö/Foresea har det rapporterats ett antal händelser där känslig elektronisk utrustning råkat ut för driftstörningar.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

utrustningTill Insjö/Foresea har det rapporterats ett antal händelser där känslig elektronisk utrustning råkat ut för driftstörningar. Ibland som följdeffekt av en black out och vid ett par tillfällen har UPS:er (Uninterruptible Power Supply – elektrisk apparat som tar hand om störningar i kraftförsörjningen, till exempel frekvensförändringar eller strömavbrott) inte fungerat. I ett fartyg finns många viktiga instrument som är känsliga för förändringar i strömförsörjning. I vissa fall kan de ta lång tid att starta upp igen om de faller ur eller stängs av.
Transportstyrelsen finner anledning att kommentera enligt följande.
• UPS:er kräver frekventa tester och regelbundet underhåll. En del larmar inte då batterierna tar slut.
• Om en UPS slutar att fungera bör man lätt kunna göra en förbi-koppling.
• UPS:er finns av olika kvalitet. En del är avsedda för kontorsbruk, andra för industriellt eller marint bruk. Man bör överväga vilken kvalitet man vill ha.
• Om en UPS överbelastas kan den orsaka störningar på ansluten utrustning. Vid underhåll bör man kontrollera att kapaciteten inte överskrids, speciellt om installationen har stickproppsanslutningar.
• Om en UPS används för navigations- och säkerhetsutrustning bör den vara monterad och uppfylla el- och miljömässig standard som inte är lägre än den anslutna utrustningen.
Insjö/ForeSea id 1370, 1451, 1585, 1773, 2111, 2515

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook