Kemiska arbetsmiljörisker lockade många

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Årets SAN-konferens handlade om kemiska arbetsmiljörisker och lockade ett stort antal besökare från branschen.

Dagen inleddes med utdelning av San-priset som i år gick till befälhavarna på M/S Eckerö för deras digra och framgångsrika arbete med att förbättra arbets- miljön ombord. Därefter berättade Maria Dalin från Arbetsmiljöverket och Christina Östberg och Caroline Petrini från Transportstyrelsen om regelverket kring kemikaliehantering och de nya afsar som trätt i kraft på området. Om risker med att beträda slutna utrymmen ombord pratade Urban Svedberg, forskare och kemist, och Donald Werner från klass- ningssällskapet Bureau Veritas.

Från Sahlgrenska kom det medicinska forskarteamet Ralph Nilsson och Karl Forsell som beskrev de allvarliga skador som exponering för bland annat diesel och bensen kan ge upphov till. Kemist Sarka Langer, Svenska Miljöinstitutet IVL, presenterade ett nystartat forskningsprojekt inom vilket hon ska studera innemiljön på fartyg.
Sjömanshusstiftelsens vd, Christer Nordling, hade bjudits in för att berätta om deras belöningsverksamhet och med sig hade han Karl Karell, befälhavare i Finnlines, som beskrev en av årets belönade uppfinningar som handlar om att rena avloppsrör med helt vanlig is istället för kemikalier.

Anneli Rusth Jensen från Viking Supply Ships visade hur det med ganska enkla medel går att minska åtgången av kemikalier ombord och Annica Fredholm, Feelgood Företagshälsovård, berättade om deras samarbete med näringslivet.
Marinen hade flera åhörare på plats, men också en föredragshållare. Det var Erik Casselbrant från Försvarsmedicin- centrum som beskrev ombordmiljön pa ubåtar och de kemiska risker som finns där.
Med anledning av att det är 100 år sedan det första skyddsombudet utsågs i Sverige berättade Karl-Arne Johansson, SEKO sjöfolk och ledamot i SAN:s styrelse, om skyddsombudens långa historia. Han konstaterade att deras idoga insatser för en hälsosammare arbetsmiljö bidragit till en rad förbättringar för ombordanställda genom åren, men att behovet av skyddsombud är lika stort nu som då.

Årets San-pris gick till befälhavarna på M/S Eckerö, Johan Bertell, Lars Nordström och Christer Edström.
I skrivande stund har de ännu inte bestämt vad de ska göra med de 10 000 kronor de fick i prispengar, men nya redskap till fartygsgymmet eller att skänka pengarna till välgörenhet ligger nära till hands, säger de.
Motiveringen till priset lyder: De får utmärkelsen för att de på ett föredömligt sätt skapat en säker och trivsam miljö ombord på fartyget. Återkommande arbetsmiljöutbildningar genomförs för hela besättningen, det är högt i tak för diskussioner kring problem och man vågar fatta beslut för att minska hälsoriskerna. Man månar också om att de som arbetar på M/S Eckerö ska trivas och känna sig välkomna på sin arbetsplats. En branschföreträdare som ibland besöker fartyget säger att ”Stämningen ombord är så familjär att det känns som att komma hem”.
För att åstadkomma en sådan atmosfär krävs befälhavare som tar hand sin besättning och som har viljan och förmågan att skapa bra förutsättningar för träning och sociala aktiviteter. Och det har årets pristagare visat åtskilliga prov på.

Pommes frites i pauserna
Under pauserna bjöd utställare från företaget Eatgood på fettsnåla pommes frites. Istället för att fräsas i olja hade potatisstängerna tillagats med ånga och varmluft, vilket enligt företaget ger upp till 60 procent lägre fetthalt jämfört med vanliga pommes. Tillagningen sker i en så kalllad Lightfry, en specialkonstruerad ugn med roterande trumma, och ger samma gyllengula färg och krispiga yta som oljefritering. Man slipper också oljedimma, minskar brandrisken och behöver inte göra rent ventilationen lika ofta som vid klassisk fritering. Mer information om produkten finns på www.eatgood.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook