Land och Sjö-fonden stödjer arbetsmiljön

Fonden har till uppgift att främja utvecklingen inom arbetsmiljö- och företagshälsovård.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fonden har till uppgift att främja utvecklingen inom arbetsmiljö- och företagshälsovård. Där kan man söka medel för forskning, utveckling och studieresor, främst utanför Sverige. Fonden delar även ut belöningar för särskilt värdefulla insatser för att minska risken för yrkesskador. För mer information kontakta info@forsakringsforeningen.se

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook