Lästips: Skiftarbete och din hälsa

Att arbeta, äta och sova på tider som krokar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära hälsorisker. I den här broschyren kan du läsa mer om vad du själv kan göra för att minska påfrestningarna på kroppen när du jobbar oregelbundna tider.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att arbeta, äta och sova på tider som krokar med vår biologiska dygnsrytm kan innebära hälsorisker. I den här broschyren kan du läsa mer om vad du själv kan göra för att minska påfrestningarna på kroppen när du jobbar oregelbundna tider.

Broschyren kan beställas hos Prevent, www.prevent.se, eller telefon 08-402 02 00.
ISBN 978-7365-101-1, artikelnummer 838

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook