Låt hela besättningen vara med Sjöfartsforskare om att skapa säkrare fartyg

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

8När en olycka inträffar läggs skuld-en ofta på den mänskliga faktorn. Men Gesa Praetorius vid World Maritime University i Malmö arbet-ar för att skapa säkrare fartygs-miljöer genom bättre fartygsdesign och tydligare organisation.

Gesa Praetorius har under flera år arbetat inom sjöfartsforskningen med att studera förhållandet mellan människa, teknik och organisation. Att fartygsmiljön inte alltid är utformad utifrån dem som ska arbeta ombord gavs flera exempel på med bländ-ande skärmar, oåtkomliga displayer och larm som måste kvitteras stup i kvarten. Men den här sortens problem, menade hon, skulle enkelt kunna undvikas genom att redan i designstadiet tillfråga besättningen.

Digert underlag

– Och då menar jag inte bara befälen utan även manskapet. Det är de som har kunskap om hur man arbetar i de här systemet. Genom att involvera besättningen får man bättre och säkrare fartyg samtidigt som de ombordanställda känner sig delaktiga och betydelsefulla.

Gesa Praetorius är verksam i projektet Cyclades (Crew-centered design and opera-tions of ship and ship systems). Inom projektet har över 600 olyckor, incidenter och ”near misses” studerats. En av slutsatserna som forskarna dragit ur det digra analysunderlaget är nödvändig-heten av att förstå hur människor arbetar i sin vardag för att höja säkerheten.

– När något inträffat börjar man genast leta efter den som gjort fel, men det hade varit mycket mer konstruktivt att arbeta för att få bort dålig design. Säkerhet är en ickehändelse och något som inträffar varje dag, sa hon.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook