Lättanvänt system för systematiskt arbetsmiljöarbete

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Afa försäkring erbjuder ett välbeprövat och kostnadsfritt system för systematiskt arbetsmiljöarbete och avvikelserapportering. Över 2 500 företag i ett 30-tal branscher är redan anslutna och i Sans styrelse tror man att det även kan vara intressant för sjöfarten.

Systemet kallas för IA som är en förkortning av informationssystem om arbetsmiljö. Det har två huvudsakliga användningsområden: dels att kunna rapportera in avvikelser och olyckor och få dem omhändertagna på ett strukturerat sätt. Dels en funktion för det förebyggande arbetsmiljöarbetet som hanterar sådant som skyddsronder, riskanalyser och arbetsmiljörevisioner.

– Det här är ett system för det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Lars-Gunnar Lindberg, enhetschef på Afa försäkring. Men det handlar också om att höja kvalitén och öka effektiviteten genom att få bort störningar i arbetet.

Med en app i mobilen kan avvikelser rapporteras in direkt i systemet. Anmälaren svarar på några enklar frågor om det inträffade och trycker iväg ärendet. Det går sedan vidare till ansvarig chef som har till uppgift att komplettera uppgifterna om händelsen och se till att ärendet omhändertas. Inte förrän problemet är åtgärdat kan ärendet registreras som löst. Pelle Andersson är ombudsman på Seko sjöfolk och sitter i Sans styrelse. Han ser många fördelar med IA-systemet.

– Systemet har en enkel men samtidigt tydlig process som gör att man måste hantera rapporterade händelser, säger han. I vanliga fall har ärenden en tendens att stanna i skyddskommittéprotokollen, men med IA-systemet blir man tvungen att omhänderta dem.

Mängder av statistik
Baserat på den information som matas in i systemet tillhandahålls en mängd branschgemensam statistik och andra uppgifter, alltihop anonymiserat. Det kan handla om vanligt förekommande olyckor eller vilka avdelningar som är särskilt drabbade. Användarna kan också söka efter förslag på olika lösningar av problem.

– Man får väldigt bra koll på sig själv och den egna branschen med det här systemet, säger Lars-Gunnar Lindberg. Det går även att ta del av andra branschers statistik, men då får man komma överens om ett informationsutbyte organisationerna emellan. Det är ingenting som systemet tillhandahåller.

IA är ett partsgemensamt system som funnits sedan slutet av nittiotalet. Det har sitt ursprung i pappersindustrin där företag inom branschen beslöt att börja samarbeta kring arbetsmiljöproblem. Sedan dess har systemet utvecklats och en mängd branscher anslutit sig, däribland Sveriges hamnar, hotell och restaurang, stålindustrin och kommuner och regioner.

– Vi har byggt på det här systemet länge. Det finns inga barnsjukdomar eller fel i det och vi har mängder med samlad erfarenhet, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Språklig anpassning
Systemet är kostnadsfritt. Afa försäkring står även för uppdateringar, underhåll och utbildningar. Det som krävs av en bransch som vill ha ett IA-system är två saker: en formell viljeförklaring där parterna uppger att de önskar ansluta och en språklig anpassning för att systemet ska harmonisera med den aktuella branschen.

– Sedan är det en fördel om man redan på förhand vet att det finns några företag i branschen som är intresserade av att
använda systemet, men det är inget krav, säger Lars-Gunnar Lindberg.

Pelle Andersson tror att många rederier skulle vara behjälpta av ett IA-system. Och den initiala arbetsinsatsen med språkanpassning skulle San kunna ansvara för.

– Ja, den kan vi ta hand om, säger han.

Linda Sundgren

Vill du att ha ett IA-system inom sjöfarten?
Jobbar du i ett rederi eller på ett fartyg som skulle kunna vara intresserat av att använda ett sjöfartsanpassat IA-systemet? Ta då kontakt med Sans ordför-ande Lars Andersson: lars.andersson@transporforetagen.se eller 031-629539 och anmäl intresse.

Du kan också läsa mer om IA-systemet på afaforsakring.se/fore-byggande/ia/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook