Laurin Maritime satsar på San-blocket

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

3På flera av Laurin Maritimes fartyg används Sans arbetsmiljöblock flitigt. Nu får ännu fler av rederiets ombordanställda tillgång till blocket i ett försök att ytterligare öka rapporteringen, främst av nästan-olyckor och förbättringsförslag.   

Hos San kan rederier kostnadsfritt beställa arbetsmiljöblock för rapportering av förbättringsförslag, incidenter och olyckor. Avsikten med blocket är att underlätta informationsflödet mellan fartyg och landorganisation; formatet är behändigt och ryms ledigt i en vanlig ficka och texten står på både svenska och engelska. Ett av de rederier som använder arbetsmiljöblocket är Göteborgsbaserade Laurin Maritime.

– Att besättningarna rapporterar nästan-olyckor och avvikelser till oss är a och o i säkerhetsarbetet, säger Carl-Johan Eriksson på rederiets kvalitetsavdelning. Det är en förutsättning för att kunna förebygga olyckor och där har vi stor användning av arbetsmiljöblocket.

Men det är mycket som inte kommer till rederiets kännedom, säger Carl-Johan som själv nyligen gick iland efter åtta år som styrman.

– Svårast i informationsflödet är nog att få folk att rapportera nästanolyckor, alltså händelser där det gick bra men som skulle kunnat utvecklas till något annat.

I slutet av sommaren beslutade rederiet att försöka öka avvikelserapporteringen ytterligare genom att förse samtliga anställda ombord på Amorina, med varsitt block.

– Amorina befinner sig just nu i Syd-atlanten och det kommer ta lite tid innan försändelsen når fram och de kan börja använda blocken, men om några månader hoppas vi kunna se resultat, säger han.

Vill du också ha arbetsmiljöblocket? I så fall kan du göra en beställning på: info@san-nytt.se

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook