”Ledarskap handlar om att visa vägen”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Be aldrig någon annan att göra något du inte kan tänka dig att göra själv. Den devisen försöker Linus Edberg att leva efter i sin roll som befälhavare. Själv har han format sitt ledarskap efter de bra och dåliga chefer han haft under sina år till sjöss.

Linus Edberg gick ut Sjöbefälsskolan i Göteborg 2010. Under de fyra år han läste till sjökapten handlade ytterst få kurser om ledarskap och chefskapet har han till stor del fått lära sig genom praktisk erfarenhet.

– Jag har sett i kursplanen på skolan att det blivit lite bättre sedan jag läste, men för egen del har jag fått lära mig efter hand. Jag har tagit till mig sådant jag tyckt varit bra, men också lärt mig hur jag inte ska göra av dem som varit sämre, säger Linus Edberg som i dag är befälhavare på Sirius Shippings M/T Saturnus.

Under ett anförande på San-konferensen sa Linus Edberg att han har jobbat med bra befäl under majoriteten av sin tid till sjöss. De har varit lugna, sansade och sakliga och brytt sig om sin besättning. Men han har också stött på befälhavare vars ledarstilar varit så usla att de blivit en fara för säkerheten ombord.

– Under min elevtid seglade jag på en utlandsflaggad tanker där befälhavaren stod och skällde på sin andrestyrman
under korsandet av Gibraltar sund, en väldigt trafikerad och svårnavigerad passage. Så ska man absolut inte göra. Jag var enda svensken ombord på den båten.

En annan typ av befäl han seglat med är de som tappat intresset för sitt arbete och inte längre bryr sig om vad som händer ombord.

– På en båt fick överstyrman nästan dra kaptenen ur hytten för att han skulle komma ut och fatta beslut.

Lyhörd och lugn
Själv försöker Linus Edberg att vara som de befälhavare han själv tyckt om att arbeta med. I det ingår att vara lyhörd och lugn och hans utgångspunkt är att aldrig be andra göra något han inte kan tänka sig att göra själv.

– För mig handlar ledarskap om att visa vägen. På ett fartyg hade vi en matros som jag inte riktigt fick med mig, han vägrade att vara försiktig med båten och ville inte hjälpa till att hålla rent och snyggt. En dag drog jag på mig overallen och klättrade upp utanpå skorstenen för att vaska och måla. När matrosen fick se mig där uppe ändrade han inställning och började ta ansvar för fartyget.

Linus Edberg säger att en bra befälhavare är en som bryr sig om sin besättning och försöker skapa både en bra arbetsmiljö och bidra till trivseln ombord.

– Att få folk att trivas är inte alltid så lätt, men det finns en del grejer man kan göra. Som att till jul eller midsommar ge alla ett gott skratt genom att själv laga maten och om något saknas försöker jag se till att det kommer ombord så fort som möjligt. Jag brukar tänka att en båt man själv trivs på, där trivs nog andra också.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook