Lekfull arbetsmiljökonferens i Lund

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I augusti var det Sveriges tur att arrangera Nordens största arbetsmiljökonferens som varje år anordnas av Nordiska Ergonomi och human factorssällskapet (NES). Lunds universitet stod värd på temat Joy at work och närmare 150 deltagare från 19 länder såg till att hålla arbetsglädjen på topp!
Den tre dagar långa NES-konferenserna kännetecknas av en härlig blandning 
arbetsmiljömuppar, där forskare och praktiker möts för att dela forskningsresultat och erfarenheter. Ett bra tillfälle till kompetensutveckling och nätverkande för alla som är intresserade av arbetsmiljö. Under konferensen var det några presentationer som särskilt berörde sjöfarten. Vi från Sjöfartshögskolan presenterade vår studie om intendenturpersonalens 
arbetsmiljö, med fokus på delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Men eftersom så många av utmaningarna i dagens arbetsliv delas med de flesta andra branscher, fanns det även gott om intressant att lyssna på och lära från. På temat Joy at Work fick vi livfull inspiration av forskaren Samuel West att jobba med vår lekfullhet för en kreativ och inkluderande arbetsplats: om inte människan fick fåna sig ibland, så skulle ingenting vettigt någonsin bli gjort. Budskapet är att skapa arbetsmiljöer där det är säkert att ta risker, så att vi vågar ta steget och driva utvecklingen framåt. På svenska förknippas ofta ordet ergonomi med sjukgymnastik och kontorsstolar. Det är inte fel, men långt ifrån heltäckande. Det är så mycket mer som omfattas i den grekiska termen för ”människan i arbete”. Ergonomi kan definieras som ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde kring samspelet mellan människa, teknik och organisation. Syftet är att optimera hälsa och välbefinnande, men också hela systemets prestanda, vid utformning av produkter och arbete. Det handlar alltså om både individen och systemet i stort och om att skapa arbeten som är anpassade för människor. Det innebär att vi måste ta hänsyn till våra skillnader i storlek, styrka och förmåga att ta in och hantera information när vi utformar arbetsplatser, arbetsuppgifter och verktyg. Vill du veta mer så finns alla konferensbidrag på www.nes2017.se. Nästa års jubileumskonferens äger rum veckan efter midsommar på Island. Då firar NES 50 år och jag hoppas att vi blir ännu fler som pratar om sjöfartens arbetsmiljö!

Cecilia Österman/forskare vid Sjöfartshögskolan i Kalmar

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook