Livbåtsdävertar med problem

Ett stort problem som medför risker och fara för besättningsmedlemmar är när sjösättningsanordningar för livbåtar inte fungerar som de ska.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett stort problem som medför risker och fara för besättningsmedlemmar är när sjösättningsanordningar för livbåtar inte fungerar som de ska. Till utredningsenheten på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning har nyligen rapporterats om några händelser som berör sjösättningsanordningarnas funktion och som utgör en allvarlig risk.

För snabb firning
Vid sjösättning av livbåt firar man normalt livbåten till embarkeringsläge. Firningen till det läget ska ske ganska långsamt för att undvika tvära rörelser som kan få folk att falla eller livbåten att skadas. Därför kan det finnas en inbyggd fartreducering, men vid ett flertal tillfällen på olika fartyg har det inträffat att denna fartreducering inte fungerat. Livbåten har därför haft hög hastighet när den kommit till embarkeringsläget. Den har gungat till kraftigt och också slagit emot sidan så personer ombord blivit omtumlade och riskerat att falla överbord samtidigt som det uppstått skador på livbåten. Någon förklaring till att det inträffar har inte framkommit till utredningsenheten.

Lyfter man handtaget (1) firas båten långsamt tills den kommer till embarkeringsläget. Därefter kan man lyfta handtaget helt vilket får ventilen vid (2) att dras ut, och då ökar hastigheten. Detta ska normalt inte ske förrän livbåten firas från embarkeringsläget till vattenytan.
Lyfter man handtaget (1) firas båten långsamt tills den kommer till embarkeringsläget. Därefter kan man lyfta handtaget helt vilket får ventilen vid (2) att dras ut, och då ökar hastigheten. Detta ska normalt inte ske förrän livbåten firas från embarkeringsläget till vattenytan.
Livbåt hängande på utsidan
Ett annat problem som inträffat flera gånger är att en livbåt har blivit hängande på utsidan, mellan embarkeringsläget och vattenytan. De livbåtar som kan firas från manöverplats i livbåten utan att någon är kvar på fartyget är naturligtvis beroende av att denna funktion fungerar. Orsaken till problemen kan vara att nitrogentrycket i systemet blir för lågt och behöver pumpas upp. Det måste då göras av någon ombord. Vissa dävertmodeller har mätare som gör att man kan avläsa trycket. Man kan inte själv fylla på, utan är i det avseendet normalt beroende av servicetekniker.

Mob-båt föll med dödlig utgång
En allvarlig olycka med dödlig utgång inträffade med en man-över-bord-båt som hissades upp till stuvningsläget. En gränslägesbrytare var ur funktion och vajern kom därför att utsättas för så stora krafter att den gick av och båten med besättning föll till vattenytan. Det är av största vikt att gränslägesbrytare fungerar som de ska. Man bör därför testa dem varje gång man ska använda systemet. Dessutom ska man alltid hissa upp båten med handkraft sista biten, och inte köra till toppläget med motor. Tillverkaren rekommenderar att man byter brytare efter högst två år.
SFu dnr 06.05.02-2011-2382 m.fl.; Schat Harding doc no 2266

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook