Livbåtsolyckor kan minska med godkända krokar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I februari omkom fem besättningsmän när livbåten de satt i plötsligt släppte och störtade rakt ner i vattnet. Många allvarliga olyckor inträffar under övning med livbåtar, men nya krav på utrustningen kan öka säkerheten.Livbåtsövningar är förenade med stora risker. Den senaste större olyckan inträffade tionde februari på det Malta- flaggade kryssningsfartyget Thomson Majesty. Fartyget låg förtöjt i Las Palmas på Kanarieöarna. Livbåten hade provkörts i vattnet och var på väg att firas upp när den förliga vajern plötsligt brast. Det satte hårt tryck på den aktra vajern och strax bröts även den. Båten föll handlöst mot ytan och fem besättningsmän omkom. I mars 2012 inträffade en liknande olycka på danskkontrollerade Anna Maersk i Kobe, Japan. När besättningen klev i båten släppte den från sitt fäste och föll 18 meter ner i vattnet. En person omkom.
livbåt_fix_sjb2008_s

40 000 fartyg granskas

I båda de här fallen inträffade olyckan i samband med sjösättning eller uppfirning, något som är utmärkande för livbåtsolyckor.

– Problemet är on load-krokarna. Allt möjligt fallerar som spakar, sprintar, klackar och underhåll. Underhåll är a och o och sköts inte det korrekt är risken stor att något går fel, säger Roland Eklöv som arbetar med livbåtssäkerhet på Transportstyrelsen. Krokarna är en del i ett större system som gör det möjligt att frigöra livbåtar och sjösätta dem under belastning. Men anordningarna är känsliga och om de inte hanteras korrekt kan det få allvarliga följder. Som en konsekvens av det stora antal olyckor som inträffat har FN:s sjösäkerhetsorgan, IMO, beslutat att samtliga livbåtskrokar av den här modellen ska gås igenom och godkännas för att få fortsätta användas. Det arbetet ska vara slutfört till första juli 2019.
– Det finns ett 90-tal olika on-load- krokar på cirka 40 000 fartyg. Hur många av dem som inte kommer att godkännas vet vi ännu inte, men jag tror att det här kommer att hjälpa till att minska olyckorna, säger Roland Eklöv.

Upp till befälhavaren
Men många av de livbåtsolyckor som inträffar hade inte behövt ske. Sedan några år är kravet på att livbåtar ska vara bemannade när de sjösätts och firas upp borttaget. Det är upp till befälhavaren att fatta det beslutet inför varje övningstillfälle och det gäller såväl traditionella livbåtar som frifallslivbåtar som skjuts ut från fartygets akter.
– Det kan nog finnas olika skäl till att man ändå har folk i båtarna. Dels kan det vara svårt att ta sig ombord när de ligger i vattnet, dels vill man nog i alla fall någon gång öva med folk ombord hela vägen, säger Jörgen Zachau som arbetar med sjösäkerhet på Transportstyrelsen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook