Livbåtsproblem i Insjö/ForeSea

En sökning i sjöfartsbranschens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö/ForeSea visar att det finns 32 händelser där något av orden ”dävert” eller ”davit” förekommer.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

En sökning i sjöfartsbranschens olycks- och tillbudsrapporteringssystem Insjö/ForeSea visar att det finns 32 händelser där något av orden ”dävert” eller ”davit” förekommer. Systemet tillhandahåller ett diagram som kan kallas för en enkel analys. Diagrammet är utformat som ett fiskbensdiagram och visar en sammanställning på bland annat de orsaker som definierats för alla händelserna i sökningen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook