Lönsamt bygga arbetsmiljövänligt

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

2_1Funktionellt, lättarbetat och miljövänligt var ledorden när bröderna Peterson i Västra Frölunda fick chansen att bygga nytt. Idag, elva år senare, konstaterar de att satsningen även lönat sig ekonomiskt.

När tankrederiet BRP:s vd, Mattias Peterson, och hans två bröder för första gången fick möjlighet att beställa ett nytt fartyg i början av 2000-talet, visste de vad de ville ha. Som fjärde generationen skeppsredare och med egen sjöerfarenhet var de klara över vad som krävs för att skapa goda arbetsförhållanden.

Helsvenk besättning

– Vi vill att det ska vara funktionellt så att folk kan koncentrera sig på rätt saker, alltså lasta och lossa, säger Mattias. Så mycket annat ska de inte behöva bekymra om.

Första fartyget, Fox Sunrise, levererades 2005 och tre år senare kom systerbåten Fox Luna. Genom att på olika sätt underlätta för besättningarna är det möjligt att hålla ner antalet anställda. Det har i sin tur lett till att de kunnat behålla både den inhemska flaggen och helsvensk besättning.

– Normalt är det tio man på ett fartyg av den här storleken, men tack vare de system vi har klarar vi oss med sju och hinner ändå med mer. Vi kommer att fortsätta med helsvensk besättning så länge det bara går, säger Mattias.

Fördyring inget hinder

Att alla de speciallösningar BRP valde på sina fartyg innebar en fördyring jämfört med konventionella byggen, sticker Mattias inte under stol med. Men pengarna var inget större hinder för att göra det de ville.

– Ekonomin går alltid att räkna in och   ser man till fartygets hela livslängd tror jag inte att vi är dyrare än konventionella fartyg.

Sedan underlättade det förstås att Stena trodde på oss och tecknade en femårig charter med första fartyget.

2

Något som däremot utgjorde ett problem var att hitta ett varv som kunde leverera det de efterfrågade. Slutligen gick ordern till ett varv i norska Vestnes.

– Norrmännen var inte alls så dyra som vi hade trott och de visste precis hur man byggde dieselelektriskt. De hade mängder med underleverantörer och det bara kokade av kunskap, säger Mattias.

Regelverk, myndigheter och banker har också varit ett bekymmer.

Föråldrat regelverk

– Många bestämmelser är från 60- och 70-talen. De ger inte utrymme för nytänkande och moderna tekniska lösningar och det här är något som fortsätter att förfölja oss, säger Mattias.

Som exempel berättar han om en fråga som nyligen dök upp i samband med att ett av rederiets fartyg skulle börja gå en ny trad längs norska kusten. Transportstyrelsen begärde att separatorrening installerades för att mängden olja i länsvattnet skulle gå ner till 15 ppm olja per kubikmeter vatten, vilket är gränsvärdet för länsvatten som pumpas över bord. Att BRP:s fartyg har helt slutna system där allt oljeblandat vatten pumpas iland, togs ingen hänsyn till.

– Vi vill inte släppa ut någon olja i havet, ändå vill de att vi ska installera en separator, säger Mattias.

På frågan om de funderar på att åter bygga nytt svarar Mattias varje dag. Vilka ombordlösningar de då skulle vilja förverkliga beror på fartygets uppdrag och trad, säger han.

– Att bygga sådant som ska fungera halvbra till det mesta ger inget mervärde för varken fartygsägare, de som jobbar ombord eller lastägarna.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook