Lots skadad vid bordning av bogserbåt

Fartyg med inåtlutande brädgång eller med bristfälliga bordningsarrangemang rekommenderas att se över dessa och kompensera för bristerna. I detta specifika fall kunde till exempel ett bordningsräcke, som nått längre bordvarts ut från båten, förebyggt olyckan.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

På kvällen skulle en lots borda en bogserbåt, men på grund av blåst och relativt hög sjögång beslöt man att bordningen skulle ske innanför den ordinarie bordningsplatsen. Vid tillfället användes en annan lotsbåt än den vanliga, vilket försämrade förutsättningarna något med bland annat sämre sikt från lotsbåtens förarplats.

Detta, den något sämre möjligheten att hålla i bordningsräcket i kombination med bogserbåtens inåtlutande brädgång och avsaknad av lotslejdare eller annat bordningsarrangemang, gjorde att lotsen kom att kliva på utsidan av bogserbåtens brädgång.
Samtidigt fick sjögången lotsbåtens avbärare att, i stället för att vara under bogserbåtens, hamna ovanför bogserbåtens avbärare varvid lotsens ena ben kom i kläm. Så fort båtarna särades kunde matrosen på bogserbåten hjälpa lotsen ombord. Lotsen fick allvarliga skador.

Utredningen visar att bristande bordningsarrangemang och dålig överblick från lotsbåtens förarplats i kombination med det relativt dåliga vädret med sjögång och halka varit viktiga faktorer i händelseförloppet.

Fartyg med inåtlutande brädgång eller med bristfälliga bordningsarrangemang rekommenderas att se över dessa och kompensera för bristerna. I detta specifika fall kunde till exempel ett bordningsräcke, som nått längre bordvarts ut från båten, förebyggt olyckan.

Iu dnr 080201-08-20686

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook