”Man måste vara flexibel och pragmatisk när man jobbar med sjöfarten”

Att ställa medicinska diagnoser och fatta viktiga beslut över telefonen med endast stillbilder som stöd är vardag för Andreas Hein, medicinskt ansvarig vid Tele medical assistance service.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Andreas Hein, medicinskt ansvarig vid TMAS.

För sju år sedan började Andreas Hein vid medicinhusjouren på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Därmed blev han också ansluten till landets enda läkarservice för sjöfarten, Tele medical assistance service, TMAS.  

– I början var det jätteläskigt när telefonen ringde, säger Anderas Hein. Man vet aldrig vad det handlar om och det kan vara alltifrån ett riktigt otäckt sår till något väldigt banalt. 

Sedan 2015 är han medicinskt ansvarig vid TMAS. Han sköter administration och planering, men har fortfarande telefonjouren ibland. Telefonjouren är öppen dygnet runt årets alla dagar. Ett 60-tal läkare är knutna till tjänsten och de tar emot cirka 450 samtal om året. 

– Samtal om sjömän handlar ofta om olycksfall där man halkat, skurit sig eller fått en klämskada. Bland passagerare är det vanligare med mer diffusa symptom, som exempelvis bröstsmärtor. Som läkare på TMAS behöver man ha en ganska bred medicinsk kompetens, konstaterar Anderas Hein som själv ärspecialiserad inom såväl internmedicin som akutsjukvård. 

Att göra en bedömning av en patient som man inte har framför sig är väldigt svårt.

Sjuksamtalen till TMAS går via Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC. Personal vid JRCC stannar kvar under samtalet för att vid behov bistå med ytterligare service.  

– Hör de att det börjar lukta evakuering bryter de in och frågar om de ska kontakta den lokala sjöräddningen. JRCC är väldigt duktiga och ibland händer det att sjöräddningen möter upp fartyget medan vi fortfarande har andrestyrman i telefonen. 

Men det är inte alltid aktuellt att vända sig till den lokala sjukvården. Andreas Hein berättar om en olycka utanför den Somaliska kusten där en besättningsman fallit från hög höjd och skadat sig så illa att benpiporna stack ut. 

– Vi började förbereda för att han skulle bli kvar ombord i ett par dygn med antibiotika och annat, när kaptenen fick kontakt med ett örlogsfartyg i området som spanade efter pirater. De hade två kirurger som kunde operera honom ombord och ett par dagar senare fick han komma iland någonstans i Saudiarabien. 

Tele medical assistance service finns på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Andreas Hein säger att den stora utmaningen som TMAS-läkare är att ställa diagnos och fatta beslut utan att träffa patienten i fråga. På telefon redogör den som är medicinskt ansvarig ombord, oftast andrestyrman, för patiens tillstånd och levererar en egen bedömning. Ibland skickas även stillbilder av skadan via mejlen. Försök har gjorts med överföringar av rörliga bilder och livesändningar, men uppkopplingen på fartygen är generellt för dålig för videokommunikation. 

– Att göra en bedömning av en patient som man inte har framför sig är väldigt svårt, även om man lär sig efterhand. Men vi har stor hjälp av befälen ombord. De gör ett fantastiskt jobb och jag blir ofta imponerad över deras insatser. Det har hänt att de fått igång människor med hjärtstopp, vilket inte är någon lätt uppgift. Särskilt inte ombord på ett fartyg.   

I sjöbefälsutbildningen ingår ett antal timmar sjukvårdslära, inklusive praktik på en akutmottagning. Att det nu diskuteras att slopa sjukhuspraktiken för blivande sjöbefäl är Anderas Hein mycket kritisk till. 

– Under praktiken får de inte bara träna på att sätta nålar och kateter, de ser också vad vi läkare tittar efter när vi gör våra patientbedömningar.

Andreas Hein om arbetsmiljön ombord:  

Sömnen är viktig för både fysiskt och psykiskt mående och dålig sömn kan snabbt eskalera till större problem med dagtrötthet, koncentrationssvårigheter och så vidare. Det är viktigt att snabbt uppmärksamma den här typen av problem och vidta åtgärder för att optimera sömnen, men ibland kan det vara svårt att komma till rätta med om man har oregelbundna arbetstider med mera. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook