Marginell förändring för Sverige

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sverige har rört sig marginellt uppåt i placering i Paris MOU:s årliga listning av världens fartygsnationer som publicerades i början av juli. Svensk flagg ligger nu på en 14:e plats av totalt 41 länder på den vita listan, vilket kan jämföras med plats 16 år året innan. Sveriges placering grundas på 310 inspektioner som genomförts mellan åren 2017 till 2019 och generat 3 kvarhållna fartyg. I toppen ligger Storbritannien som endast haft tio kvarhållna fartyg efter drygt 1000 inspektioner. På andra plats kommer Norge med 1 612 inspektioner och 19 kvarhållanden och därefter Bahamas med 40 kvarhållanden efter 2 1214 inspektioner. På den grå listan återfinns länder som Algeriet, Polen och Egypten. Längst ner på den svarta listan hamnar Togo och Komorerna samt Albanien. Komorerna, som har det sämsta inspektionsutfallet, hade 69 kvarhållna fartyg efter 380 inspektioner. Den vanligaste orsaken till kvarhållanden är generellt brister i efterlevandet av ISM-koden följt av problem med sjökort samt brister i brandsäkerheten. Paris MOU:s inspektionsområde omfattar europeiska kuststater samt Kanada.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook