Martha – internationell ombordstudie om vaktgång och sömn

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Svenska forskare deltar i det nystartade internationella forskningsprojektet Martha där olika vaktsystems påverkan på trötthetsnivån ombord ska undersök-as. Martha är en uppföljning av forskningsprojektet Horizion, där vaktsystem (sex om sex samt fyra åtta) studerades i simulatorer. Nu ska motsvarande undersökningar genomföras ombord.

– Vi ska följa med fartyg i Europafart och långfart, mellan Europa och Asien, säger Kjell Kecklund vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet som är en av deltagarna i projektet. I studien deltar även forskare från Danmark, Storbritannien och Kina.

Kina enorm sjöfartsnation

– Att få med Kina i sjösäkerhetsarbetet är nödvändigt för att driva utvecklingen framåt. Det är en enorm sjöfartsnation och bara det universitet vi samarbetar med i den här studien utexaminerar 16 000 befäl varje år, säger Kjell Kecklund.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook