Mätning av radioaktivitet i japanska hamnar

Med anledning av tsunamin och den efterföljande skadan på kärnkraftverket i Fukushima, Japan, har myndigheterna där sedan 28 april påbörjat mätning av radioaktivitet på containrar och fartyg.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Med anledning av tsunamin och den efterföljande skadan på kärnkraftverket i Fukushima, Japan, har myndigheterna där sedan 28 april påbörjat mätning av radioaktivitet på containrar och fartyg.
Viss ytterligare information kan man få på följande länk, http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000041.html. Den som önskar vidare kontaktmöjligheter kan vända sig till utrednings-enheten på Transportstyrelsens sjöfartsavdelning.
SFu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook