Mediciner tryter när besättningsbyten stoppas

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Pausade av- och påmönstringar har bland annat lett till att ombordanställda börjar få slut på sina personliga mediciner. På Wallenius Lines är man medvetna om problemen, men säger att man löser det via agenterna i hamnarna.

Coronapandemin har lett till att ett stort antal sjömän blivit kvar ombord betydligt längre än planerat sedan vissa rederier stoppat sina besättningsbyten. Nu börjar en del sjömän få slut på sina personliga mediciner.

– De hör av sig till oss och frågar om vi kan skriva ut nya recept, men det fungerar tyvärr inte, säger Andreas Hein medicinskt ansvarig läkare på TMAS (Tele medical assistance service, tidigare Radio medical) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Att vi skulle skriva ut ett recept till en filippinsk sjöman som vill hämta ut mediciner på ett apotek i exempelvis Frankrike, skulle det apoteket aldrig acceptera. De mediciner som nu börjar ta slut, säger Andreas Hein, är sådant som blodtrycksmediciner, diabetestabletter med mera. Effekterna av upphörd medicinering varierar beroende på åkomma.

– Om man avstår blodtrycksmediciner under en begränsad tid kommer det inte att hända något akut. Diabetestabletter är mer kritiska och det vi kan göra där är att rekommendera personen i fråga äta mindre socker och röra på sig mer tills det går att ordna nya mediciner, säger han. Ett av de rederier som inte kunnat genomföra ordinarie besättningsbyten sedan pandemin bröt ut är Wallenius Lines.

Rederiets DP, Peter Jodin, säger att de hittills endast haft enstaka fall med medicin som tagit slut och att man vid samtliga tillfällen kunnat ordna fram nya läkemedel.

– Vi tar det via agenterna i hamnarna. I vissa länder är de här medicinerna inte receptbelagda och går att köpa i vanliga butiker, men även i de fall där recept behöver förnyas har agenterna kunnat hjälpa till. Än så länge har vi bara haft enstaka fall, men ju längre tiden går desto större blir risken att fler får den här typen av bekymmer även om vi kommer att lösa det då också. På grund av stängda gränser och kraftigt begränsad flygtrafik har Wallenius haft av- och påmönstringsstopp sedan mitten av mars.

– Men vid särskilda behov, som egen sjukdom eller familjeskäl, ordnar vi med besättningsbyten, säger Peter Jodin. När vi kan återgå till våra ordinarie besättningsbyten vet vi inte, det beror på hur det här utvecklas. Men vi har fortlöpande kontakt med våra besättningar och försöker peppa och stödja dem så mycket vi kan och än så länge råder good spirit på fartygen.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook