Medicinsk rådgivning på distans

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Radio Medical tar varje år emot cirka 500 samtal från besättningar på svenska och utländska fartyg. Besvär med matsmältningsorgan liksom muskel- och skelettskador är de vanligaste åkommorna.

Ända sedan 1922 har Radio Medical stöttat sjömän med medicinsk rådgivning. Till en början sköttes kommunikationen med morse av telegrafister. Numera används för det mesta telefon med kompletterande foton vid behov. Enligt Sjöfartsverkets författning ska TMAS (Telemedical advice services) kontaktas vid minsta tveksamhet gällande sjukdom eller olycksfall ombord. Samtalen går via Sjöräddningscentralen, JRCC, och vidare till jourhavande läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Ett 40-tal läkare delar på servic-en till fartygen och tjänsten är bemannad årets alla dagar, 24 timmar om dygnet.

– Jourläkaren har ständigt telefonen i rockfickan och samtalen från fartygen är alltid prioriterade, säger Karin Westlund, sjuksköterska på Sahlgrenska och samordnare för Radio Medical.
Majoriteten av de som kontaktar TMAS är svenska fartyg medan cirka 20 procent är utländska eller svenskkontrollerade fartyg under annan flagg. Antalet samtal ligger relativt konstant på runt 500 om året, men andelen passagerarärenden har ökat från 19 procent 2007 till 37 procent 2012.

De flesta färdigbehandlas ombord
Vanligaste åkommor bland både besättning och passagerare är mag- och tarmbesvär liksom problem med muskler och skelett. Av den senare kategorin har ungefär hälften orsakats av någon form av olycka. Hjärt- och kärlsjukdomar är relativt vanligt bland passagerare medan hud- och ögonbesvär oftare drabbar ombordanställda.

– Passagerare tillhör en helt annan kategori än dem som jobbar ombord. De är oftare äldre och vissa lider av benskörhet. Då är det lätt att de skadar sig när de dricker och båten gungar, säger Karin Westlund.

Samtliga jourläkare på Radio Medical är specialiserade på invärtes medicin och har genomgått en särskild utbildning om sjöfart. Där får de lära sig hur sjukvårdsorganisationen ombord ser ut, vilka sjukvårdskunskaper de kan förvänta sig av befälen, tillgång till medicinsk utrustning och vilka preparat som ska finns ombord samt möjlighet till evakuering. Av de sjukärenden som kommer in till TMAS kan cirka 75 procent färdigbehandlas ombord. Mellan 10 och 15 procent evakueras och övriga söker vård i nästa hamn.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook