Möt Sans ledamöter

Vi har i ett antal nummer presenterat ledamöterna i Sans styrelse och här möter du ytterligare tre.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vi har i ett antal nummer presenterat ledamöterna i Sans styrelse och här möter du ytterligare tre. Sjöfartens arbetsmiljönämnd är ett samarbetsorgan mellan fack och arbetsgivare och bildades 1955. Nämnden har åtta ­ordinarie ledamöter samt tre adjungerade, alla med specialkunskap om arbetsmiljö till sjöss.

transportgruppen-jan-arvidssonJan Arvidsson,
ordinarie ledamot

Efter flera år som skyddsingenjör inom företagshälsovården började Jan 1999 hos Transportgruppen, en branscharbetsgivareorganisation inom Svenskt näringsliv. Där arbetar han framför allt med rådgivning om arbetsmiljö till chefer och arbetsledare inom gods- och persontransporter, däribland sjöfarten genom Sjöfartens arbetsgivareförbund. Sedan 2007 är Jan ledamot i San. Han tycker att nämnden är en bra plattform för parterna att mötas och samarbeta kring arbetsmiljöfrågor. Att han i det dagliga arbetet på Transportgruppen jobbar med flera olika branscher ser han som en stor fördel eftersom det ger möjlighet att sprida goda idéer och erfarenheter mellan transportslagen.

 

marzelius-369x425Johan Marzelius,
ordinarie ledamot
Till vardags jobbar Johan med arbetsmiljöfrågor på Sjöbefälsförbundets (SBF) Göteborgskontor. Han är sjökapten i botten och tjänstgjorde som styrman på skolsegelfartyg i ett par år innan han 2004 gick iland och började arbeta fackligt.
I början av sin sjöfartskarriär tjänstgjorde han i manskapsbefattningar under nästan tio år. Samma år som Johan började hos SBF blev han suppleant i San:s styrelse. Från första februari i år är han ordinarie ledamot för Sveriges fartygsbefälsförening (SFBF). Det blev möjligt sedan de båda befälsfacken inlett ett samarbete för att på sikt bilda ett enat förbund.

lennart-karlsson-marinen-001-425x382Lennart Karlsson,
adjungerad

Som chef vid sjösäkerhetssektionen och ordförande i Försvarsmaktens Fartygsmiljönämd arbetar Lennart med sjösäkerhets- och arbetsmiljöfrågor ombord. Försvarsmakten har flera fartyg i beställning med en ny ubåtsserie, ett signalspaningsfartyg och två större stödfartyg och Lennart försöker se till att arbetsmiljön tillvaratas i utformningen av de nya fartygen. Sedan något år tillbaka är han adjungerad i San:s styrelse. Han konstaterar att marinen och handelssjöfarten står inför flera likartade problem såsom buller, arbetsskador och trötthet och att man har mycket att lära av varandra.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook