Ny bryggteknik- av sjömän för sjöman

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartygsbryggor har de senaste femton åren försetts med alltmer teknisk utrustning. Det handlar om GPS, elektroniska sjökort och AIS (automatiskt identifierings system). Problemet är att den nya tekniken inte alltid är anpassad efter användaren, att den ger dålig överblick och är svår att integrera till ett enhetligt system. Sjökapten och docent Margareta Lützhöft vid Institutionen för sjöfart och marin teknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har under många år strävat efter mer användarvänlig bryggteknik. Nu är hon involverad i utvecklingsprojekt tillsammans med två nordiska teknikföretag.
– Vi har ombordanställda med i det här arbetet så det blir teknik för sjömän av sjömän, säger Margareta Lützhöft.
Vill du veta mer om användarvänlig bryggteknik, kontakta Margareta på margareta.lutzhoft@chalmers.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook