Ny handbok om kränkningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Seko sjöfolk har tagit fram handboken Jobba aktivt – vägledning vid kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. På ett enkelt och kortfattat sätt lyfter den fram de olika diskrimineringsgrunderna, tecken på att något i den sociala eller organisatoriska arbetsmiljön inte fungerar och hur kränkningar och trakasserier kan förebyggas. Den beskriver också hur man bör agera när något har hänt och hur en utredningar av kränkningsärenden kan gå till.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook