Ny myndighet reglerar sjöfarten

Ökad distans till branschen och kvalitetssäkrade inspektioner. Det är förändringar som generaldirektören för den nybildade Transportstyrelsen vill åstadkomma inom Sjöfartsavdelningen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ökad distans till branschen och kvalitetssäkrade inspektioner. Det är förändringar som generaldirektören för den nybildade Transportstyrelsen vill åstadkomma inom Sjöfartsavdelningen.

Sjöfartsinspektionen är ett minne blott. Den heter numera Sjöfartsavdelningen och tillhör sedan första januari den nybildade inspektionsmyndigheten, Transportstyrelsen. Verkets generaldirektör, Staffan Widlert, menar att separationen mellan Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen var nödvändig.
– Rent principiellt tycker jag att det är rätt att lyfta ut inspektionsenheten och göra den självständig. En myndighet bör inte granska och utöva tillsyn över sig själv, säger han.

I en undersökning som genomfördes inför ombildningen riktades en del kritik mot hur Sjöfartsinspektionen har fungerat fram till idag. Bland annat anklagas inspektörerna för att i alltför stor utsträckning ha identifierat sig med den bransch de är satta att övervaka. Det är något Staffan Widlert vill förändra.
– Det är oerhört viktigt att föra den här diskussionen inom myndigheten och jag tror att vi ständigt kommer att behöva prata om de här frågorna eftersom vi rekryterar personal från branschen. Inspektörernas uppgift är att fullfölja regeringens politik och agera utifrån ett myndighetsperspektiv, säger han.

Fyra transportslag under samma tak
Inom den nya myndigheten ryms även inspektionsavdelningar inom de tre andra transportslagen flyg, tåg och väg. Varje transportslag ligger under en egen avdelning med stor självständighet.

Chef för Sjöfartsavdelningen är Per Nordström, tidigare ställföreträdande sjösäkerhetschef vid Sjöfartsinspektionen.
– Jag tror att det här kommer att leda till ett närmare utbyte av erfarenheter mellan transportslagen. I frågor som tillsynsmetodik, förhållandet människa–teknik och trötthetsproblem kan vi säkert ha hjälp av varandra.

Transportstyrelsens hemsida:
www.transportstyrelsen.se

Även Staffan Widlert ser möjligheter till samarbete, bland annat vad gäller tillsyn.
– Vi ska tillsätta en projektgrupp för att ta fram enhetliga inspektionsmetoder. Idag gör man väldigt olika mellan transportslagen där vissa studerar varenda skruv och mutter medan andra nästan uteslutande tittar på ledningssystem. Vi ska plocka de bästa bitarna från varje inspektionsområde och skapa en gemensam, kvalitetssäkrad inspektionspolicy.

Text och foto: Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook