Nyreviderad arbetsmiljöpärm stödjer det dagliga arbetet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Arbetsmiljö för sjöfart är en sammanfattning över arbetsmiljön ombord och hur arbetet till sjöss kan utföras på ett betryggande och hälsosamt sätt. Det är flera decennier sedan den första upplagan publicerades, men mycket har hänt sedan dess och varje år lägger en arbetsgrupp inom Sans styrelse ner ett omfattande revideringsarbete för att uppdatera innehållet. Arbetsgruppen består av Matserik Eriksson, Stena Line Scandinavia, Karl-Arne Johansson, Seko sjöfolk, Cecilia Österman, Linnéuniversitet och Eva Ohlsson, Sjöfartens Arbetsgivare-förbund. Tillsammans går de igenom samtliga avsnitt i pärmen, plockar ut föråldrade texter och lägger till nyheter. Ombord kan pärmen användas på olika sätt. På en del fartyg utgör den underlag vid skyddskommittémöten. Andra har den mer som uppslagsverk och för att enkelt kunna hålla reda på vad lagar och regler kräver av arbetsmiljön ombord. Nu finns det en nyreviderad upplaga från 2014 att beställa. En förändring är att checklistorna under flik åtta blivit både ifyllningsbara och sparbara. Använd tabb-tangenten för att hoppa mellan de olika fälten. För att spara dokumentet gå till Arkiv/Spara och ange ett nytt dokumentnamn. Pärmen finns som pdf på Sans hemsida www.san-nytt.se. Den kan även beställas hos Prevent på www.prevent.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook