Om covid-19

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Coronavirus: De flesta coronavirus finns hos olika djurarter, men det är endast sju av dem som smittar mellan djur och människor. Fyra av dessa är vanliga hos människor och orsakar förkylningar. I slutet av 2019 upptäcktes covid-19 – som är ett nytt coronavirus – i Kina.

Säsongsinfluensa jämfört med covid-19: De båda åkommorna liknar varandra på många sätt och ger liknande symptom. De allra flesta som smittas får endast lindriga symptom, men en liten grupp blir mycket dåliga och dödsfall förekommer för både säsongsinfluensa och covid-19. Men covid-19 drabbar betydligt fler i en befolkning där den sprider sig. Den snabba och breda smittspridningen beror på att ingen i befolkningen hunnit utveckla immunitet mot denna nya virusvariant. Därför blir fler sjuka och fler behöver sjukhusvård än när säsongsinfluensorna kommer.

Symptom: Hosta, feber, andnings-besvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk. Även diarré förekommer. Det är också ganska vanligt att man under en tid förlorar lukt- och smaksinne.

Inkubationstid: Det kan ta mellan två och fjorton dagar från smittotillfället tills man insjuknar i covid-19. De flesta smittade blir dåliga efter fem dagar.

Sjukdomsförlopp: Majoriteten av de som insjuknar får lindriga symptom som feber och hosta och tillfrisknar inom ett par veckor. Allvarligt sjuka får andningssvårigheter med snabb andning och låg syresättning av blodet och kan behöva intensivvård i respirator. En majoritet av dem som insjuknar blir friska igen. Enligt internationella studier avlider en till två procent. Den siffran kan dock i verkligheten vara lägre eftersom alla smittade inte är kända av myndigheterna.

Personligt skydd: Användning av munskydd utanför vården rekommenderas inte i vanliga situationer. Istället ska man hålla social distans, både inom- och utomhus, och vara noga med att tvätta händerna. Undvik att peta i munnen, ögon eller näsa. Hosta och nys i armvecket. Använd handsprit.

Källa Folkhälsomyndigheten

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook