Osäker färd när drogerna styr

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

16Ombordanställda med missbruksproblem utgör en risk för både sig själva och sina kollegor. Det sa danske överläkaren i psykiatri, Henrik Rindom, som berättade om olika sorters beroenden och drogers starka drivkraft.

Att utveckla ett beroende kan gå snabbt. Likaså att bli av med det – fysiologiskt vill säga. Att bli kvitt det psykiska beroendet är betydligt mer komplicerat och ofta en livslång process. Det sa Henrik Rindom, verksam vid Hvidovre hospital samt stofrådgivningen i Köpenhamn, som i decennier forskat kring droger och beroenden i olika former.

Aktiverar belöningscentra
– Fysisk abstinens försvinner ofta oerhört snabbt, många gånger på bara några dagar. Problemet är det psykiska beroendet. Själv slutade jag röka för 17 år sedan, men i vissa stunder kan jag ändå bli sugen på en cigarett, sa han.
Droger aktiverar hjärnans belöningscentra och utlöser signalsubstansen dopamin som får oss att känna tillfredsställelse. Det är samma funktion som triggas av grundläggande mänskliga drivkrafter som mat och sex. Men till skillnad mot de två sistnämnda ger droger betydligt starkare effekt.

15– Vår normala dopaminnivå ligger på 100. Mat gör att den stiger till 150 och med sex fördubblas den till 200. Tar vi amfetamin stiger dopaminnivån till ett värde på 1000, sa Henrik Rindom.

Farlig kombination
Droger och arbete är en farlig kombination, konstaterade Henrik Rindom. Han nämnde ett par stora fartygsolyckor där droger varit inblandade, som när oljetankern Exxon Valdez grundstötte utanför Alaska 1986 eller när ett containerfartyg rammade Stora bält-bron 2005 med en kraftigt berusad styrman på bryggan.

– Även om rederiet självklart har ett ansvar för alkohol- och drogproblem ombord är det i första hand besättningarna som måste agera. Det är deras säkerhet som står på spel om något händer, sa han.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook