Ouppmärksamhet orsakade grundstötning

Det är oerhört viktigt att man följer upp navigationen löpande, inte minst vid kursändringar i trånga farvatten. En aktiv utkik, som man normalt ska ha, hade troligen kunnat förebygga olyckan.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter att fartyget hade passerat ett trångt sund närmade man sig destinationen. Befälhavaren, som var ensam på bryggan så när som på en guide, lade fartyget på kurs samtidigt som han via högtalarsystemet talade till passagerarna om den nära förestående ankomsten. Utredningen visade att befälhavaren girade någon minut för tidigt och fartyget grundstötte.
Däcksman hade kommit upp på bryggan omedelbart före grundstötningen.

Skador uppstod på bl a hjärtstockarna. Det visade sig att det halvskott som omslöt dessa inte var vattentätt och ett ganska stort läckage uppstod. Befälhavaren kallade MRCC och fick ganska omgående hjälp av ett annat fartyg i närheten. Man började med lossdragningsförsök utan att rådgöra med en fartygsinspektör, men detta misslyckades.

Passagerarna evakuerades och så småningom fick man tillräcklig hjälp med pumpar. Efter att ha rådgjort med den fartygsinspektör som anlände kunde fartygets dras loss, cirka fyra timmar efter grundstötningen.

Det är oerhört viktigt att man följer upp navigationen löpande, inte minst vid kursändringar i trånga farvatten. En aktiv utkik, som man normalt ska ha, hade troligen kunnat förebygga olyckan.
Det kan vara förenat med stora risker att försöka ta sig loss omedelbart efter en grundstötning. Oavsett ska man inte försöka ta sig loss förrän man konstaterat att man har pumpkapacitet tillräckligt för att hålla undan vatten. Annars kan skadan bli mycket värre.

Iu dnr 080201-08-21146

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook