Personlig skyddsutrustning granskas

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den första april startar ett forskningsprojekt om strategier och rekommendationer för ökad användning av personlig skyddsutrustning. Projektet löper under två års tid med forskare från Chalmers och Linnéuniversitetet. Den som är intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter av personlig skyddsutrustning kan vända sig till: cecilia.osterman@lnu.se.

(LS)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook