Personlig skyddsutrustning granskas

Den första april startar ett forskningsprojekt om strategier och rekommendationer för ökad användning av personlig skyddsutrustning. Projektet löper under två års tid med forskare från Chalmers och Linnéuniversitetet. Den som är intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter av personlig skyddsutrustning kan vända sig till: cecilia.osterman@lnu.se.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing