Psykisk ohälsa i coronans spår

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

De senaste månaderna har det rapporterats om ökad psykiska ohälsa och självmord ombord. Nu pågår flera internationella forskningsprojekt för att kartlägga pandemins effekter bland sjömän.

Redan i våras kom indikationer på en försämrad psykiska hälsa bland sjömän till följd av pandemin. Land efter land stängde sina gränser och många är fortfarande fast ute på fartygen utan att veta när får åka hem eller ens får betalt nästa gång. De nio månader som enlig sjöarbetskonventionen (MLC) är gränsen för hur länge man får vara ombord har förlängts hos flera flaggstater; i Panama ändå upp till 17 månader. I juli startade en internationell studie med forskare från Sverige, Australien och Storbritannien i syfte att kartlägga effekterna av coronapandemin bland sjömän. Michelle Grech forskare vid University of Queensland, är en av
deltagarna.

– En undersökning vi gjorde förra året bland sjömän på utländska fartyg visade att många upplevde fatigue och kände sig pressade och stressade, och det lär inte ha blivit bättre med coronan, säger hon. Vi har också registrerat hur antalet självmord bland sjömän på utländska fartyg som kommer in på australiensiskt vatten ökat under pandemin.

Samlad bild
Nu ska forskarna försöka få en samlad bild av hur coronakrisen påverkar dem som arbetar ombord. Genom en webbaserad enkät hoppas de få svar från ett stort antal sjömän i internationell fart. I skrivande stund har cirka 300 sjömän på fartyg runt om i världen besvarat enkäten.

– Våra frågor handlar uteslutande om hur coronan påverkar arbetet och tillvaron ombord, säger Birgit Pauksztat, forskare vid Uppsala universitet. Hur stämningen är ombord, hur det känns och om pandemin har påverkat arbetsmiljön och välmåendet.

Undersökningen fokuserar enbart på dem som befinner sig ute till sjöss nu.

– Ja, den här gången vill vi bara ha in svar från de som är ombord, säger Birgit Pauksztat. Vi är medvetna om att det innebär vissa begränsningar eftersom tillgången till internet varierar mellan fartygen, men vi hoppas att så många som möjligt ska besvara enkäten. Däremot vill vi gärna ha in svar både från de som påverkats mycket av pandemin och de som känt av den mindre eller kanske inte alls.

Sedan undersökningen startade har forskargruppen även hittat andra pågående forskningsprojekt med inriktning coronan och sjöfarten. Däribland en brittisk studie som tittar på hur pandemin påverkar ombordanställdas familjeliv, ekonomi och karriärer. Även Lloyds register genomför en undersökning som handlar om hur pandemin hanteras av anställda i olika företag ombord och på land. Birgit Pauksztat berättar att de planerar att göra en gemensam redovisning av resultaten från de olika forskningsprojekten senare i höst.

– Våra projekt kompletterar varandra ganska bra, även om det också finns en viss överlappning. Vi hoppas att kunna göra en gemensam presentation någon gång i början av november.

Linda Sundgren

Delta i enkäten
Jobbar du i internationell sjöfart och befinner dig ombord just nu?
Då kan du logga in på webropol.com/s/survey-seafarers-during-pandemic och besvara enkäten om hur pandemin påverkar tillvaron ombord. Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara och är öppen fram den 15 september.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook